e-SMM Nedir?


Serbest meslek makbuzu (SMM) nedir?

Serbest meslek erbabıysanız mesleki faaliyetlerinizi ilgilendiren tüm tahsilatlarınız için SMM düzenlemek ve kesmekle yükümlüsünüz. Değerli evrak niteliğindeki SMM, ücret tahsili yaptığınızın bir kanıtıdır, yani fatura ve fiş muadilidir. Vergi dairesinde mükellefiyet açtırdıktan sonra düzenlenebilen SMM, eksiksiz olarak iki nüsha halinde doldurulur ve aslı müşteriye (yalnızca gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar) verilir. KDV’de tahsilat değil tahakkuk esastır. Bu yüzden vergiyi doğuran olay yani hizmet sunumu ve tahsilat gerçekleştiği anda makbuz da kesilir.e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu ise serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen halidir. Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükelleflere (Noterler hariç olmak üzere mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçılar) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-SMM uygulamasına dahil olma imkanı sunulmuştur. e-SMM’nin özellikleri şunlardır:

  • Serbest meslek erbabı tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.
  • Kağıt serbest meslek makbuzu ile tamamen aynı yasal niteliklere sahiptir.
  • Hizmet alanın talebine göre elektronik ya da kağıt ortamda iletilebilir.
  • Dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı‘na (GİB) elektronik ortamda raporlanır.


e-SMM uygulamasına geçerek hangi avantajlara sahip olursunuz?

e-Serbest meslek makbuzu,
Belgelerinizi 10 yıl boyunca güvenle saklamanızı sağlar. Bu sayede veri kaybının önüne geçer, detaylı bir arşiv oluşturur.
Baskı, arşivleme, depolama, postalama gibi maliyetleri ortadan kaldırır.
Hatalı ve noksan işlem yapma riskini en aza indirir.
Hızlı ve kolay bir işlem süreci sağlar. Bu sayede size, personelinize ve işletmenize zaman kazandırır.
Kağıttan tasarruf sağladığı için çevrecidir.


e-SMM’ye hangi bilgileri eklemelisiniz?

Serbest meslek erbabının adı, soy adı, vergi dairesi, VKN ya da TCKN’si, adres bilgileri
Müşterinin adı, soy adı, unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi bilgisi, VNK ya da TCKN’si
Belgenin düzenlenme tarihi, zamanı (saat ve dakika olarak) ve belge numarası
Vergi detaylarını da içerecek şekilde alınan paranın miktarıe-SMM’den nasıl faydalanabilirsiniz?

Tıpkı e-Fatura’da olduğu gibi e-SMM uygulamasından da üç farklı yöntemle faydalanabilirsiniz. Bu yöntemler şunlardır:

1. Özel Entegrasyon yöntemi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Özel Entegratörlük izni alan bilgi işlem sistemlerinin aracılılığıyla e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından faydalanabilirsiniz. e-SMMgonder.com üzerinden e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına kolayca ve hızlıca geçebilirsiniz.

2. GİB portalı yöntemi

Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın (GİB) portalı üzerinden makbuzlarınızı kendiniz işleyerek e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını kullanabilirsiniz.

3. Doğrudan Entegrasyon yöntemi

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem alt yapınızı Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın (GİB) sistemine doğrudan entegre etmek ederek de yararlanabilirsiniz.

e-SMMgonder.com ile e-SMM uygulamasına kolayca dahil olun.